ذكر اهل بیت علیهم السلام شفاست
توسط : fgf

ذكر اهل بیت انسان را وسوسه و از هر شك و ریبى حفظ مى كند.

در صواعق الحمرمة از شعبى روایت شده است كه روزى ابوبكر در زمان خلافت خود با جمعى نشسته بود كه على علیه السلام آمد ابوبكر از على علیه السلام استقبال كرد و گفت : هر كس بخواهد نظر كند به سوى بزرگ ترین مردمان از جهت مرتبه ونزدیك ترین ایشان از جهت نسبت و فاضل ترین از جهت حالت از ما به رسول الله صلى الله علیه و آله پس نظر كند به سوى آن كه طالع شد، یعنى على مرتضى علیه السلام.امام جعفر صادق علیه السلام از پدرش روایت كرده كه فرمود:
ماییم اهل بیت و شجره نبوت و آورنده كتاب آسمانى ، فرشتگان در منزل ما رفت و آمد مى كنند و ماییم خانه رحمت و معدن علم وكمال.وقتى آیه تطهیر نازل شده ، حضرت عبایى روى على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام كشید و دست به سوى آسمان بلند كرد و فرمود : پروردگارا، اینها اهل بیت منند، از آنها دورگردان هر پلیدى و شك را.

سه شنبه 25/10/1386 - 16:30
پسندیدم 0
UserName