امامان از نسل امام حسین علیه السلام
توسط : fgf

از حضرت على علیه السلام پرسیدند: معناى سخن پیغمبر صلى الله علیه و آله كه فرمود: انى مخلف فیكم الثقلین كتاب والله و عترتى چیست و عترت چه كسانى هستند ؟

حضرت فرمود: من و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین كه نهمى آنها مهدى و قائم خواهد بود، عترت رسول خدا صلى الله علیه و آله هستیم ، عترت از قرآن جدا نمى شود و قرآن نیز از عتر جدا نمى گردد، تا در قیامت بر لب حوض كوثر با رسول خدا صلى الله علیه و آله ملاقات كنند.

حضرت على علیه السلام روایت كرده كه رسول خدا (ص) فرمود: من دو چیز گرانبها را در میان شما امت مى گذارم :
كتاب خدا و عترت و اهل بیت این دو چیز تا قیامت از هم جدا نخواهند شد مانند این دو انگشت جابر عرض كرد: یا رسول الله عترت تو كیانند ؟
فرمود: على و حسن و حسین و امامانى كه از نسل حسین تا قیامت به وجود مى آیند.

عبدالرحمان بن كثیره مى گوید: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض كردم :
معناى آیه (انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهر كم تطهیرا )  چیست ؟
فرمود: این آیه درباره على و حسین و حسن و فاطمه (ع) نازل شد بعد از رسول خدا صلى الله علیه و آله على علیه السلام به امامت رسید بعد از او حسن و بعد از حسن ، حسین به امامت رسید، آنگاه نوبت به این آیه رسید:
(و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله)

سه شنبه 25/10/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName