فرزندان امام حسین علیه السلام
توسط : fgf

به قولى چهار پسر و دو دختر و به قولى شش پسر و سه دختر و به و قول صحیح تر شش پسر و چهار دختر:

1 على اكبر علیه السلام كه در كربلا با آن حضرت شهید شد از حضرت لیلا علیهاالسلام بنت عروة داشت.
2 على اوسط ملقب به امام زین العابدین علیه السلام كه از شاه زنان بود و به قولى مادرش ام ولد بود.
3 على اصغر علیه السلام كه در شیر خوارگى در كربلا تیر بر حلقش آمد شهید شد مادرش رباب است .
4 محمد، احوالش معلوم نیست .
5 جعفر جعفر كه مادرش قضاعیه و در حیات آن حضرت وفات كرد.
6 عبدالله كه آن هم در كربلا شهید شد.
7 سكینه ، مادرش رباب بنت امرو القیس.
8 فاطمه مادرش ام اسحاق بوده است.
9 زینب مادرش معلوم نیست و یك دختر دیگر معلوم نیست

سه شنبه 25/10/1386 - 15:54
پسندیدم 0
UserName