در وصف امام حسین (ع)
توسط : fgf
با قلب بشر مومن و همراز حسین است
آن كس كه پناهش بدهد باز حسین است
از مردم دنیا مطلب حاجت خود را
درخواست از او كن كه سبب ساز حسین است
سه شنبه 25/10/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName