مقام اهل بیت
توسط : fgf
جابر مى گوید: دیدم كه رسول خدا صلى الله علیه و آله با دست و پا راه مى ود حسن و حسین بر پشت آن حضرت سوار بودند و مى فرمود: بهترین شتر شتر شماست و شما بهترین سوار هستید
سه شنبه 25/10/1386 - 15:39
پسندیدم 0
UserName