حکمت
توسط : aftab

دانی که اثر حکمت کِی در مرد حکیم ظاهر می شود،

آن وقتی که خویشتن را ناچیز و حقیر شمارد.

سه شنبه 25/10/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName