جبرئیل گهواره جنبان امام حسین علیه السلام
توسط : fgf

علامه مجلسى رحمه الله مى گوید: در احادیث معتبر از طرق شیعه و سنى روایت كرده اند كه بسیار مى شد فاطمه علیها السلام در خواب بود و امام حسین علیه السلام در گهواره مى گریست و جبرئیل گهواره آن حضرت را مى جنباند و با او سخن مى گفت و او را ساكت مى كرد چون فاطمه علیهاالسلام از خواب بیدار مى شد مى دید كه گهواره آن حضرت مى جنبد، وكسى با آن حضرت سخن مى گوید، ولى فاطمه علیهاالسلام كسى را نمى دید، چون جریان امر با به محضر رسول خدا صلى الله علیه و آله عرضه داشت حضرت فرمود: او جبرئیل است.
نیز روایت كرده اند: چون آن حضرت در شب تا در جایى مى نشست از پیشانى و زیر گلوى آن حضرت نور مى درخشید، زیرا رسول خدا صلى الله علیه و آله این دو جا را بسیار مى بوسید. الشمس قسم به روى نیكو حسین و اللیل سواد طره موى حسین

آن سوره كه بى بسمله در قرآن است
بسم اللهش هلال ابروى حسین
سه شنبه 25/10/1386 - 15:33
پسندیدم 0
UserName