نو حه ی امام حسین(ع)
توسط : hesam_k_2007

«نوحه امام حسین(ع)»

یه حسینه ویه دنیا **** یه دنیاویه دلدار

یه دلدار و یه دلبر  ****   دلبر كیه علمدار

یه حسینه ویه عباس***‌یه عباس ویه لشگر

یه لشگر و یه حیدر ***‌ حیدر كیه علمدار(2)

یه حسینه ویه زینب***یه زینب و یه محمل

یه محمل و یه حامی*** حامی كیه علمدار

یه حسینه و یه گهوار*** یه گهوار و یه اصغر

یه اصغر و یه ساقی*** ساقی كیه علمدار

یه حسینه و یه پرچم***یه پرچم ویه عباس

یه عباس كه بی دست***بی دست كیه علمدار

«از سبكهای بردار كربلائی مهدی مختاری»

سه شنبه 25/10/1386 - 15:25
پسندیدم 0
UserName