سخت ترین چیزها
توسط : یاكریم

سْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ


حواریون و یاران مخصوص و شیفته حضرت عیسى (ع ) روزى در محضر عیسى (ع ) بودند، و به آن حضرت رو كرده و عرض كردند:
((اى آموزگار سعادت ! به ما بیاموز كه سخت ترین چیزها چیست ؟))
عیسى - ((سخت ترین چیزها، خشم خدا است )).
حواریون - چگونه از خشم خدا، در امان بمانیم ؟
عیسى - ((به همدیگر خشم نكنید تا مشمول خشم خداوند نشوید))
حواریون - ریشه و منشاء خشم انسان چیست ؟
عیسى - ((ریشه خشم انسان ، تكبر و خودخواهى ، و حقیر شمردن مردم است )).

سه شنبه 25/10/1386 - 15:16
پسندیدم 0
UserName