ای روح عشق در این ناکجا،حسین
توسط : ZohooreYar
 

ای شعر ناب،ای سخن آشنا حسین!

ای نام تو همیشه و در هر کجا،حسین

آب فرات،تشنه لبهای خشک توست

ای منتهای آب حیات و بقا،حسین

عباس و بغز مشک و تب تیر و فاصله!

شرمنده از دو دست زپیکر جدا،حسین

با غم چگونه سازد و شیون کجا کند

زینب که مانده در برهوتی رها،حسین؟

دل با عزای پر تب و تاب تو مانده است

ای روح عشق در این ناکجا،حسین

یا عشق ادرکنی...

سه شنبه 25/10/1386 - 15:12
پسندیدم 0
UserName