خدای مهربان من. . . .
توسط : parandeh2

با دیدگانی فرسوده دور و نزدیك را جسته ام.روز و شب سرگردان بودم تا كه عاقبت به قلب خود نگریستم.و آن روز ستاره ی ا قبال من طلوع كردچرا كه خدا را در آنجا دیدم.خدا یار و یاورتان باشد. . . ./زهره/parandeh2/

سه شنبه 25/10/1386 - 15:11
پسندیدم 0
UserName