شب و روز
توسط : یاكریم
شب و روز

شب و روز

 

سوره النحل, آیه دوازده
و شب و روز و خورشید و ماه را براى شما رام گردانید

 و ستارگان به فرمان او مسخر شده ‏اند مسلما در این [امور] براى

مردمى كه تعقل مى‏كنند نشانه‏ هاست 

سه شنبه 25/10/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName