دانستنی های حیوانات
توسط : aliyoungi
▪ کنه که حشره ای ریز است می تواند یک سال تمام بدون غذا زنده بماند.
▪ شاخ کرگدن گر چه شبیه استخوان است اما در واقع توده ای از موهایی است که محکم در هم تنیده شده اند.
▪ زمانی که گورخرها گله ای کنار هم می ایستند با خط های بدنشان در همدیگر ادغام می شوند و این موضوع حیوانات درنده را برای شکار آنها گمراه می کند.
سه شنبه 25/10/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName