دانستنی های حیوانات
توسط : aliyoungi

حیواناتی چون سگ و گربه تنها از طریق نفس زدن تند ، تند به دفع گرمای بدن خود می پردازند و بدین علت است که سگ در هوای گرم دهان خود را باز کرده و له له می زند ، تا بدینگونه از حرارات و گرمای بدن خود بکاهد.


سه شنبه 25/10/1386 - 14:41
پسندیدم 0
UserName