دانستنی های حیوانات
توسط : aliyoungi

بزرگترین جانور بی مهره ماهی مركب غول پیكر است د بلندیش ممكن است تا حدود ۱۵ متر برسد.
شمپانزه، اورانگوتان، گوریل، میمون، سگ، گربه، راكون، خوك، فیل و اسب ۱۰ تا از باهوشترین حیوانات هستند.


وزن مغز گوریل ۶۰۰ گرم است و مغز فیل یك هزارم وزن بدن اوست.


سه شنبه 25/10/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName