دانستنی های حیوانات
توسط : aliyoungi

در صورت نبودن غذا تمساح قوی همنوع ضعیفتر از خود را می خورد.


كوچكترین سگ جهان ، داركیده پیترزبورگ با ۶۰۰ گرم وزن می باشد.


پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پگوئن ماده چیزی نمی خورد و چهل درصد وزن خود را از دست دهد.


قلب گنجشك ۱۰۰ بار در دقیقه می زند ، درضمن میدانستی که گنجشکها روی زمین راه نمی روند بلكه می پرند.


سه شنبه 25/10/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName