دانستنی های حیوانات
توسط : aliyoungi

زمان بارداری فیل به ۲ سال می رسد.


نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به سطح آب می آید و یک و نیم دقیقه در هوا پرواز می کند و به شکار طعمه خود می پردازد.


اسب ماده سی دندان و اسب نر سی و شش دندان دارد.


حس بویاییه مورچه با حس بویاییه سگ برابری میكند.


از بزاق یک نوع خفاش خون آشام داروی ساخته اند که جلوی سکته مغزی را میگیرد.

سه شنبه 25/10/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName