مسابقه خوشنویسی

روزى امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در حال خوشنویسى بودند كه درصدد انتخاب خط برتر بر آمدند؛ از اینرو نزد مادر بزرگوارشان آمدند و لیكن از آنجا كه فاطمه زهراء علیها السلام نخواست یكى از ایشان دل آزرده شود، هر دو را نزد پدر ارجمندشان فرستاد و وقتى نزد امام على علیه السلام آمدند. حضرت على علیه السلام نیز به همان جهت ایشان را نزد رسول اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرستاد و پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

 

داورى با حضرت جبرئیل علیه السلام خواهد بود.

 

حضرت جبرئیل علیه السلام آنرا به اسرافیل علیه السلام  واگذار كرد و او از پروردگار متعال خواست تا بین آندو داورى فرماید ولیكن حضرت حق متعال ، آنرا به عهده فاطمه زهراء علیها السلام نهاد و حضرت زهراء علیها السلام به دو ریحانه اش فرمود:

 

دانه هاى این گردنبند را بین شما پخش مى كنم ؛ هر كدام از شما دانه هاى بیشترى را جمع آورى كند، خط او زیباتر است .

 

در اینجا خداوند متعال جهت تكریم و تعظیم حسنین علیهما السلام به جبرئیل دستور داد تا دانه ها را بطور مساوى بین آندو تقسیم كند. و گویند حتی یک دانه باقی مانده آخر نصف شد تا هر دو به بک اندازه از مهره های تسبیح  را بردارند.

 

 

منبع: بحار الانوار 43/309.به نقل از کتاب قصه های امام حسین علیه السلام

گردآورنده محمد حسین مهر آئین

سه شنبه 25/10/1386 - 14:36
پسندیدم 0
UserName