محبوب ترینِ مردم نزد خداوند در روز قیامت

محبوب ترینِ مردم نزد خداوند در روز قیامت و آن كه [از دیگران] به خدا نزدیكتر است ، پیشوای دادگر است.

( رسول خدا صلی الله علیه و آله )

سه شنبه 25/10/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName