همسر داری
توسط : ebrahimi1
 

زن گل است با او مدارا كنید

 
(( فان المراة ریحانة و لیست بقهرمانة . ))
امیرالمؤ منین در ضمن سفارشات خویش به فرزندانش محمد حنفیه فرمود: اى پسر من وقتى قوى بر طاعت خدا قوى باش (ظلم نكن ، به مردم خدمت كن ) و چون ناتوان شدى از معصیت خدا ناتوان باش (حقوق مردم را ضایع مكن ) اگر بتوانى كه زن را بیش از آنچه مربوط به خود اوست ، اختیار ندهى ، انجام ده ، چرا كه این كار جمال زن را پیوسته و خاطرش را آسوده و حال او را نیكو مى كند، همانا زن گل است نه قهرمان ، با او به هر حال مدارا كن و نیكو برخورد نما تا زندگى تو با صفا شود.

سه شنبه 25/10/1386 - 14:8
پسندیدم 0
UserName