همسر داری
توسط : ebrahimi1
 

وظایف مرد یا آداب زن دارى

 
مرد بعنوان سرپرست خانواده و تنظیم كننده برنامه زندگى ، داراى وظائفى است ، كه باید آن را مراعات كند، از نظر اقتصادى ، مرد مسئول تاءمین مخارج همسر و فرزندان مى باشد و باید در حد توان خود به این مهم بپردازد، اما مسئولیت مهم او همان تربیت و اخلاق پسندیده در خانه است

 فرمان خدا در مورد بانوان
(( عاشروهن بالمعروف ))
خداوند راجع به رفتار شایسته با همسر مى فرماید: با زنهاى خود به نیكوئى رفتار كنید
آرى ، این جمله در حین كوتاهى ، حدود برخورد با همسر و كیفیت رفتار با او را تعیین مى كند و مى فرماید مرد نباید در رفتار نسبت به همسر، از حد اعتدال خارج شود، ظلم و بداخلاقى و بخل و سختگیرى ، خلاف دستور خداست ، همچنانكه رها كردن همسر، مراقبت او نبودن ، مطیع كامل زن بودن و خرجهاى بیهوده و سستى هاى ناپسند نیز درست نیست ، مرد باید با همسر از حد اعتدال خارج نشود، نه ظلم كند و نه خود را رها و در اختیار همسر قرار دهد. حضرت على علیه السلام فرمود: هر مردى كه امور او را زن بگرداند ملعون است.

سه شنبه 25/10/1386 - 14:7
پسندیدم 0
UserName