تواضع و فروتنى امام
توسط : 110ahmad123
 

تواضع و فروتنى امام

روزى امام (ع) بر گروهى از فقرا گذشت كه تكه نانهایى بر عبایى نهاده و مى‏خوردند.آن حضرت بر آنها سلام كرد.آنان از وى خواستند كه با آنها هم سفره شود.امام دعوتشان را پذیرفت، و در كنار آنها نشست و گفت: چنانچه نانى كه مى‏خورید، صدقه نبود، من هم با شما همغذا مى‏شدم.آنگاه آنها را به خانه خود دعوت كرد.همین كه به خانه رسیدند، به آنها غذا و لباس و مبلغى پول داد.

ابن عساكر در تاریخ دمشق آورده است كه: امام (ع) روزى بر عده‏اى از مسكینان گذشت كه در كلبه‏اى نشسته و چیزى مى‏خوردند.از امام حسین (ع) دعوت كردند كه با آنها در غذا شركت كند.آن حضرت دعوتشان را پذیرفت و گفت خداوند متكبران را دوست ندارد.پس از خوردن غذا، امام رو كرد به آنها و گفت: من دعوت شما را پذیرفتم.اكنون نوبت شماست.آنان نیز پذیرفتند و به خانه امام رفتند.آن حضرت به خدمتكار خود رباب دستور داد هر چه در خانه اندوخته دارند به آنان ببخشد.

سه شنبه 25/10/1386 - 13:39
پسندیدم 0
UserName