قبول زحمت
توسط : ملام

رسول خدا صلى الله علیه و آله به خانه یكى از اصحاب مشرف شدند. چون غذا آوردند برخى از حاضران از خوردن امتناع كردند و گفتند: روزه داریم .
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: برادر مسلمانت براى پذیرایى تو قبول زحمت كرده است و تو مى گویى من روزه دارم ، روزه ات را كه مستحبى است بخور، قضاى آن را روز دیگر بگیر.

 

 

جواهر الكلام ، ج 29، ص 50

سه شنبه 25/10/1386 - 13:27
پسندیدم 0
UserName