غم هجران..........
توسط : soroosh123
از پا فتادیم چو آمد غم هجران در درد بماندیم چو از دست دوا رفت دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت عمریست كه كارم همه دركار دعا رفت
سه شنبه 25/10/1386 - 13:26
پسندیدم 0
UserName