غذا دادن به كودكان
توسط : ملام

سلمان فرمود: وارد خانه رسول خدا صلى الله علیه و آله شدم . حسن و حسین علیه السلام نزد وى غذا مى خوردند. آن حضرت گاهى لقمه اى در دهان حسن علیه السلام و گاهى در دهان حسین علیه السلام مى نهاد. پس از آن كه خوردن غذا به پایان رسید، آن حضرت ، حسین علیه السلام را بر دوش خود و حسین علیه السلام را روى زانوى خود نهاد. آنگاه رو به من كرد و فرمود: اى سلمان ! آیا آنان را دوست دارى ؟ گفتم : اى رسول خدا صلى الله علیه و آله چگونه آنان را دوست نداشته باشم ، در حالى كه مى بینم چه اندازه نزد شما مقام و ارزش دارند؟

بحارالانوار 36 / 4، 3، ح 143، كفایة الاثر، 7.

سه شنبه 25/10/1386 - 13:18
پسندیدم 0
UserName