عفو
توسط : ملام

در كتاب تحف العقول است كه : رسول خدا صلى الله علیه و آله روزى از خانه بیرون رفتند و گروهى را دیدار كردند سنگى را مى غلتاندند. فرمودند: قهرمان ترین شما كسى است كه به هنگام خشم ، خویشت دارى كند، و بردبارترین تان آن كس باشد كه در حین داشتن قدرت ، عفو نمای

سفینة البحار، ج 2، ص 320.

سه شنبه 25/10/1386 - 13:14
پسندیدم 0
UserName