مسیر زندگی ....
توسط : soroosh123
می دونی اگه صخره و سنگ تو مسیره رودخانه ای نباشد صدای آب اصلا قشنگ نیست!
سه شنبه 25/10/1386 - 12:57
پسندیدم 0
UserName