شه جاوید عاشوراست عباس
توسط : 110ahmad123

تقدیم به پیشگاه مقدس باب الحوایج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 
                   
بهار جبهه ی تقواست عباس                            
به كوی عشق بی همتاست عباس
وفاداری زنامش آبرویافت                                      
به میدان شرف یكتاست عباس
سرایم با دو صد شور حسینی                                     
بهشت شوق را معناست عباس
بسان شاه مردان شیر توحید                                      
امیر عرصه ی هیجاست عباس
سپهدار  سپاه عشقبازان                                            
  چو حیدر فاتح دلهاست عباس
سراپا غرق در عشق الهی                                           
فروغ ایزد یكتاست  عباس
یل اردوی ایثار و شهادت                                        
شفق گون و شفق سیماست عباس
گواه سرفرازی دستهایش                                         
ذبیح مكتب طاهاست عباس
دو دست ازتن جدا خورشید ایثار                              
علی ثانی دلهاست عباس
ز نامش شعله شعله عشق خیزد                                   
فروغ ذكر محفلهاست عباس
دو عالم نازد از نام بلندش                                      
حماسه ساز میدانهاست عباس
مجاهد پهلوان جبهه ی نور                                      
سپاه عشق را سقاست  عباس
به كوی علم و عرفان و رشادت                               
بسان حضرت مولاست عباس
بود باب الحوایج در دو گیتی                                   
شفیع محشر عظماست عباس
خدایی پیشگان را یار و یاور                                    
چه در پنهان چه در پیداست عباس
درخشد تا قیامت نام پاكش                                       
چو خورشید جهان آراست عباس
اگر چه مادرش ام البنین است                                    
كلامش ذكر یا زهراست عباس
بود هفت آسمان آیینه دارش                                     
جهان چون قطره و دریاست عباس
مریدش روسپید هر دو عالم                                         
به كوی عاشقی مولاست عباس  
سراید قنبر ثانی هماره                                             
شه جاوید عاشوراست عباس

شعر از: محمدرضا كوزه گر كالجی

سه شنبه 25/10/1386 - 11:45
پسندیدم 0
UserName