شفاعت کننده
 

پیامبر (ص) :

 

ان الله وعد ان یدخل الجنة ثلاثة نفور بغیرحساب و یشفع کل واحد منهم فی ثمانین الفا، المؤذن و الامام ، و رجل یتوضا ثم یدخل المسجد فیصلی فی  الجماعة

همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب واردبهشت شوند، و هریک از این سه گروه (روز قیامت ) می توانند هشتاد هزار نفر راشفاعت کنند وآنها عبارتند از:

1- مؤذن .

2- امام جماعت .

-3 کسی که وضو بگیرد،سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد.

مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 488 )

سه شنبه 25/10/1386 - 11:44
پسندیدم 0
UserName