از یزید عبرت بگیرید
توسط : fgf

و اى عبرة لاولى الابصار اعظم من كون ضریح الحسین علیه السلام حرما معظما و قبر یزید بن معاویة مزبلة .
چه عبرتى براى صاحبان بصیرت بزرگتر از این كه حرم حضرت امام حسین علیه السلام بزرگ و با جلال تر است و یزید آن روز سلطنت ظاهرى را صاحب بود ولى آثارى از او باقى نمانده و قبر وى مزبله است .

حسین علیه السلام و فزرندانش همه براى رضاى خدا از خود گذشتند و از آنها تنها على بن الحسین علیه السلام ماند او هم در آن زمان مریض بود، مصلحت خداوند به اولاد آن بزرگوار بركت داد و در دنیا پخش شدند

سه شنبه 25/10/1386 - 11:38
پسندیدم 0
UserName