راز بقاى امام حسین علیه السلام
توسط : fgf
امام حسین علیه السلام به واسطه شخصیت عالیقدر و به واسطه شهادت قهرمانه اش ، مالك قلب ها و احساسات صده میلیون انسان است اگر كسانى كه بر این مخزن عظیم و گرانقدر احساسى و روحى گمارده شدند - یعنى سخنرانان مذهبى بتوانند از این مخزن عظیم در جهت هم شكل كردن و هم رنگ كردن روح ها با روح عظیم حسینى بهره بردارى صحیح كنند، جهان اصلاح مى شود.
راز بقاى امام حسین این است كه نهضتش از طرفى منطقى است و از ناحیه منطق حمایت مى شود و از سوى دیگر در عمق احساسات و عواطف راه یافته است ائمه اطهار كه به گریه بر امام حسین سخت توصیه كرده اند، حكیمانه ترین دستورها را داده اند این گریه هاست كه نهضت امام حسین علیه السلام را در اعماق جان مردم وارد مى كند تكرار مى كنم به شرط آنكه گروهى كه بر این مخزن عظیم گمارده شده اند بدانند چگونه بهره بردارى كنند
سه شنبه 25/10/1386 - 11:36
پسندیدم 0
UserName