هرزگى دشمنان پس از شهادت
توسط : fgf
یكى از مهمترین عوامل و علل پیش افتادن قیام حسینى و نهضت مقدس ‍ عاشوار فصلى است كه پس از شهادت امام و یارانش بدان ضمیمه شد و با اسراى اهل بیت علیهم السلام از سویى و شهیدان كربلا از سوى دیگر این قیام به دنیا معرفى شد دشمنان تا توانستند پس از شهادت امام علیه السلام و تمام شدن كار هرزگى كردند بدن هاى شهدا را عریان كردند لباس هایشان را به غارت بردند بدن ها را زیر سم اسب ها كوبیدند، سرها را بالاى نیزه ها بر افراشتند با اسران داغدیده تندى و درشتى كردند بر لب هاى خشكیده چوب زدند، این هرزگى ها از كربلا شروع شد و تا شام ادامه یافت و شخص ‍ یزید در این هزرگى ها شركت كرد اما اسیران اهل بیت با كمال بزرگوارى چنان كه گویا هیچ مصیبتى ندیده اند به هر جا رفتند سخن از پیروزى خویش و رسوایى دشمن گفتند و روزى كه همه مردم آنها را شكست خورده و از میان رفته و دشمنان را پپروز مى دیدند، آنان خود را سرافراز و كامیاب و دشمن مغرور را بدبخت و رسواى تاریخى معرفى مى كردند
سه شنبه 25/10/1386 - 11:34
پسندیدم 0
UserName