آفرین بر تو
توسط : fgf
باز در خاطره ها یاد تو اى رهبر عشق
شعله سركش آزادگى افروخته است
یك جهان بر تو و بر همت مردانگى ات
از سر شوق و طلب دیده جان دوخته است
نقش پیكار توو در صفحه تاریخ جهان
مى درخشد چو فروغ سحر از ساحل شب
رسم آزادى و پیكار حقیقت جویى
همه جا صفحه تابنده آیین تو بود
آنچه بر ملت اسلام حیاتى بخشد
جنبش عاطفه و نهضت خونین تو بود
تا زخون تو جهان شود از بنده آزاد
بر سر ایده انسانى خود جاى دادى
آفرین بر تو كه هفتاد و دو قربان دادى
جان به قربان تو اى رهبر آزادگى و عشق
كه روانت سر تسلیم نیاورد فرود
زان فداكارى مردانه و جانبازى پاك
جاودان بر تو و بر عشق و وفاى تو درود
سه شنبه 25/10/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName