داستانهائی از زنگانی علی (ع) 9
 

پرورش دهنده على (ع(

هنگامى كه على (علیه السلام ) به سن حدود شش سالگى رسید، قحطى و كمبود سراسر مكه و اطراف آن را فرا گرفت ، ابوطالب پدر على (علیه السلام ) كه مرد آبرومند و عیالوار بود در مضیقه سختى قرار گرفت ، خویشان ابوطالب تصمیم گرفتند سرپرستى بعضى از فرزندان او را به عهده بگیرند رسول اكرم صلى الله

 علیه و آله و سلم نزد عمویش ابوطالب آمد و فرمود: على (علیه السلام ) را به من واگذار تا سرپرستى او را به عهده بگیرم و در پرورش او كوشا باشم ابوطالب پیشنهاد رسول اكرم صلى الله علیه و آله و سلم را پذیرفت از آن پس على (علیه السلام ) به خانه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم راه یافت و تحت نظارت و

 پرورش ‍ مستقیم و مخصوص آن حضرت قرار گرفت تا آن هنگام كه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم ، به پیامبرى مبعوث گردید. نخستین كسى كه به آن حضرت ایمان آورد امام على (علیه السلام ) بود كه در آن هنگام ده سال داشت به این ترتیب آن حضرت پروریده پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بود و تمام ذرات

وجودش با رهنمودهاى  پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم رشد و نمو نمود.(1)

 نوشته بر در فردوس كاتبان قضا

 

نبى رسول و ولیعهد حیدر كرار(2)

 -------------------------------

1- فصل المهمه ابن صباغ .

2- حافظ شیرازى .

 

سه شنبه 25/10/1386 - 10:14
پسندیدم 0
UserName