برای هزارمین بار!!
توسط : kavire_teshne

برای هزارمین بار پرسید:تا حالا شده من دلت رو بشکنم؟؟؟منم برای هزارمین بار به دروغ گفتم :نه،هیچ وقت.تا مبادا دلش بشکنه!!!!

سه شنبه 25/10/1386 - 9:40
پسندیدم 0
UserName