آن زمان که....
توسط : kavire_teshne

آن زمان که باید دوست بداریم،کوتاهی می کنیم؛آن زمان که دوستمان دارند لجبازی می کنیم؛و بعد برای آنچه از دست رفته آه می کشیم.!!!!

سه شنبه 25/10/1386 - 9:38
پسندیدم 0
UserName