غم و شادی
توسط : mohsenpour
اگه یه روز شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه و اگه یه روز غمگین شدی آروم گریه
کن تا شادی نا امید نشه !
سه شنبه 25/10/1386 - 9:37
پسندیدم 0
UserName