ای دوستان بی وفا...از غم بیاموزید وفا...
توسط : mohsenpour
خواب ناز بودم شبی...دیدم کسی در می زند...در را گشودم روی او ... دیدم غم است در می زند...ای دوستان بی وفا...از غم بیاموزید وفا... غم با همه بیگانگی...هر شب به
من سر می زند.!
سه شنبه 25/10/1386 - 9:31
پسندیدم 0
UserName