دوست خوب...
توسط : mohsenpour
کسی رو به عنوانه دوست انتخاب کن که اون قدر قلبش بزرگ باشه که مجبور نشی واسه جا شدن تو قلبش خودتو کوچیک کنی.
سه شنبه 25/10/1386 - 9:23
پسندیدم 0
UserName