اشك در چشمان آسمان حلقه زده است .
توسط : حامد...
 

اشك در چشمان آسمان حلقه زده است . سال‏هاست زمین بغض خود را فرو مى‏خورد و درونش پر از آتش است . فقط تلنگرى دیگر باعث فوران این بغض فروخورده خواهد شد . فراتش از شرم به سرعت مى‏دود تا نگاهش به نگاه علقمه گره نخورد و هرآنچه در ساحل دیده فراموش كند . هنوز بوى دود از خاطره بیابان به مشام مى‏رسد .

سه شنبه 25/10/1386 - 9:14
پسندیدم 0
UserName