حضرت امام حسین (ع)
توسط : حامد...
 

حضرت امام حسین (ع)

فإنی لا أری الموت إلا سعادة و الحیاة مع الظالمین إلا برما.

تحف العقول ، ص 245

به درستی كه من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمكاران را جز محنت نمی دانم .

سه شنبه 25/10/1386 - 9:13
پسندیدم 0
UserName