سلام بر سالار شهیدان ( ع )
توسط : حامد...
 

سلام بر سالار شهیدان ( ع ) که آتش حاکی است از حرارت جگرش ، و آب نشانه ی چشم ترش ، ستارگان در شماره ی زخمانش و آفتاب اشاره به بدن عریانش .

سه شنبه 25/10/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName