سلام بر حسین ( ع ) که خاک گرم یاد آورد از منحرش
توسط : حامد...
 

سلام بر حسین ( ع ) که خاک گرم یاد آورد از منحرش ، و نیزه خبر دهد از سرش و خنجر از حنجرش و شمشیر از زخمهای پیکرش .

سه شنبه 25/10/1386 - 9:10
پسندیدم 0
UserName