امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 آگاه باشید، جنگ فتنه ای است كه ناملایمات آن انسان را به ترس وا می دارد و طعم آن بیش از حد سخت و بد است كه جرعه جرعه نوشانیده می شود. مرد میدان و قهرمان كارزار كسی است كه آماده پیكار گردد و با تدارك افراد و ساز و برگ لازم پیش از جنگ از زخم شمشیر دشمن نهراسد، و هر كس در جنگ پیش از رسیدن فرصت و تدارك ساز و برگ و بصیرت در كار، به میدان شتافت ، سزد كه به قوم و كسان خویش سودی نرسانده باشد، هر چند در دام هلاكت افتد.

ألا إن الحرب شرها ذریع و طعمها فظیع ، و هی جرع مستحساة، فمن أخذ لها أهبتها و استعد لها عدتها و لم یألم كلومها عند حلولها فذاك صاحبها، و من عاجلها قبل أوان فرصتها و استبصار سعیه فیها فذاك قمن أن لا ینفع قومه و إن یهلك نفسه .

بحار الانوار، ج 32، ص 405

سه شنبه 25/10/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName