بعد از شهادت امام حسین ( ع ) تا هفت روز افق سرخ بود
توسط : حامد...
 

بعد از شهادت امام حسین ( ع ) تا هفت روز افق سرخ بود ، شبها نیز آسمان از کران تا کران به رنگ خون بود « ابن عساکر » .

سه شنبه 25/10/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName