امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

شما را به تقوا و خویشتن داری سفارش می كنم و شما را از روزهای خدا (روز قیامت و مرگ و...) می ترسانم و شما را اندرز می دهم . فكر كنید به آن هنگام كه مرگ با آن قیافه هول انگیز و آمدن نامطلوب و طعم ناگوارش ، در روح شما چنگ انداخته و میان شما و عمل فاصله گشته است ، باز هم در طول عمر به فكر تن پروری باشید. می بینم شما را كه مصیبت مرگ ناگهان گریبانگیرتان شده است و شما را از روی زمین به اندرون می كشاند و از بلندی زمین به پستی آن می نشاند و از انس و الفت زمین به سوی وحشت قبر منتقل می سازد و از روشنایی و صفای زمین به درون تاریكی و ظلمت قبر می برد و از صحنه پهناور آن به تنگنای گور می كشاند، به آن زندانی كه نزدیكترین بستگان هم ملاقات ندارند، به جایی كه بیمارش عیادت ندارد و به هیچ ناله و فریادی پاسخ نمی دهند. خداوند ما و شما را بر مشكلات این روز پیروز سازد، و ما و شما را از مجازات آن روز نجات بخشد، و ما و شما را مستوجب پاداش عظیم قرار دهد.

أوصیكم بتقوی الله ، و أحذركم أیامه ، و أرفع لكم أعلامه فكأن المخوف قد أفد بمهول وروده و نكیر حلوله و بشع مذاقه ، فاعتلق مهجكم و حال بین العمل و بینكم ، فبادروا بصحة الأجسام فی مدة الأعمار، كأنكم ببغتات طوارقه فتنقلكم من ظهر الأرض إلی طنها، و من علوها إلی سافلها، و من أنسها إلی وحشتها، و من روحها وضوئها إلی ظلمتها، و من سعتها إلی ضیقها، حیث لا یزار حمیم و لا یعاد سقیم و لا یجاب صریخ . أعاننا الله و إیاكم علی أهوال ذلك الیوم ، و نجانا و إیاكم من عقابه ، و أوجب لنا و لكم الجزیل من ثوابه .

بحار الانوار، ج 78، ص 120

سه شنبه 25/10/1386 - 9:8
پسندیدم 0
UserName