به هنگام شهادت سالار شهیدان ( ع ) بادهای سرخ وزیدن گرفت ،
توسط : حامد...
 

به هنگام شهادت سالار شهیدان ( ع ) بادهای سرخ وزیدن گرفت ، هوا تیره و تار شد ، به طوریکه کسی چیزی را نمی توانست ببیند « مقتل خوارزمی » .

سه شنبه 25/10/1386 - 9:8
پسندیدم 0
UserName