بابا، من دخترى سه ساله‏ام
توسط : حامد...
 

بابا، من دخترى سه ساله‏ام همه آرزو و تمنایم بیایى، اما دشمنت آمد و سیلى‏ام زد .این ابى؟! این ابى؟! كجاست‏بابایم؟! عمه! بابایم چه شد؟! عمه! چه كسى رگ‏هاى گلوى بابایم را جدا نمود؟!

سه شنبه 25/10/1386 - 9:7
پسندیدم 0
UserName