امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 مبادا از كسانی باشی كه از گناهكاری مردم بر آنان می ترسد، اما خویشتن از مكافات عمل خود غافل است ، زیرا خداوند بزرگ از بخشیدن بهشت فریب نخواهد خورد و به اراده خداوند، جز با فرمان برداریش نمی توان به پاداشهایی كه وعده داده است رسید.

إیاك أن تكون ممن یخاف علی العباد من ذنوبهم و یأمن العقوبة من ذنبه ، فإن الله تبارك و تعالی لا یخدع عن جنته و لا ینال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله .

بحار الانوار، ج 78، ص 121

سه شنبه 25/10/1386 - 9:7
پسندیدم 0
UserName