خدا با ماست
 

امام مهدی (عجّل ‌‌الله ‌تعالی ‌‌فرجه):


إنّ اللهَ مَعَنا، فَلا فَاقَةَ بِنا  إلیَ غَیْرِهِ وَالْحَقُّ  َعَنا فَلَن

‌یوُحِشَنا مَنْ قَعَدَ عَنّا.


 خدا با ما است پس نیازمند دیگرینیستیم و حق با ماست پس باکی

نداریم اگر کسی به یاری ما برنخیزد.

Allah is with us, so we have no need to other than Him; we are right, so we won't be distressed by those who refrain from helping us.

غیبت، شیخ طوسی (ره)، ص 285

مَعَنا، فَلا فَاقَةَ بِنا
سه شنبه 25/10/1386 - 9:3
پسندیدم 0
UserName